Novice

Analiza uporabe rešitev eZdravja v Sloveniji: izzivi in prihodnje usmeritve

4. December, 2020

Letos mineva štiri leta, kar je NIJZ prevzel upravljanje rešitev eZdravja v Sloveniji. Pripravili smo poglobljeno analizo uporabe najpomembnejših rešitev eZdravja, z njimi povezanih izzivov in prihodnjih usmeritev. Raziskava je pokazala velik napredek pri uporabi in doseganje kratkoročnih ciljev projekta eZdravje. Deleža e-receptov in e-napotnic presegata 90%. Centralni register podatkov o pacientih omogoča zbiranje podatkov […]

Posodobljene možnosti dostopa do zNET prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev

2. November, 2020

2.11.2020: Obveščamo, da so posodobljene možnosti dostopa do omrežja zNET za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti prek najema storitve pri ponudniku telekomunikacijskih storitev. Trenutno priklop ponujajo ponudniki Telekom Slovenije, Stelkom in Telemach. Več o tem lahko preberete na https://podpora.ezdrav.si/?faq=mozni-nacini-priklopa-v-omrezje-znet-za-zasebne-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti.

Nova spletna stran eZdravja

20. October, 2020

Pozdravljeni na novih spletnih straneh eZdravja!

Pretečene delne izdaje eRecept 1.6.2020

1. June, 2020

Od 26.6.2020 bo začela delovati samodejna sprememba statusa za recepte, pri katerih je od prve delne izdaje preteklo več kot 60 dni in delna izdaja ni zaključena. Vsako noč se bo takim receptom dodelil status “porabljen” (za neobnovljive recepte) oz. status “delno porabljen” in omogočena izdaja naslednje ponovitve za obnovljive recepte.

Samodejna sprememba statusa receptom po poteku roka veljavnosti 16.3.2020

16. March, 2020

OBVESTILO 16.3.2020 Zaradi trenutnih razmer v državi bomo napovedano spremembo prestavili na kasnejši datum! S 17. marcem 2020 bo na eReceptu samodejno dodeljen status “pretečeno” vsem receptom, ki jim je potekel rok veljavnosti. Za pravilno delovanje aplikacij, povezanih z eReceptom, je potrebno uporabljati ustrezno verzijo knjižnice za Integracijsko komponento (IKlib) ali pa ustrezno prilagoditi aplikacijo. […]

Rešena težava s počasnostjo eRecepta pri nekaterih uporabnikih 1. 12. 2017

1. December, 2017

V drugi polovici leta 2017 je prihajalo do počasnega delovanja eRecepta (in/ali eNaročanja) pri enem delu uporabnikov. V namen reševanja težav smo prosili nekatere uporabnike, da se povežejo z nami in pomagajo pri reševanju s posredovanjem relevantnih podatkov, za kar se jim zahvaljujemo. V decembru 2017 smo zahvaljujoč skupnim naporom prišli do rešitve. Težava sicer […]

Dopolnitve in spremembe eRecept – junij 2017

29. June, 2017

Predvidoma 7. decembra 2017 bodo na centralnem delu eRecepta implementirane spremembe iz spodnjega seznama. Pozivamo izvajalce in programske hiše, da do takrat prilagodijo sisteme in pretestirajo delovanje. Testna verzija IK komponente in navodila za testiranje sprememb so na voljo na tej povezavi. Implementirane bodo naslednje dopolnitve: Obveščanje zdravnikov v primeru razveljavitve njihovega predpisa s strani […]

Dodatna kontrola BPI (RIZDDZ) predpisovalca in razloga obravnave 1.11.2016

1. November, 2016

S 1. novembrom 2016 bo na centralnem delu eRecepta začela delovati kontrola, ki bo preverjala prisotnost podatka o razlogu obravnave pri predpisovanju ter o BPI šifrah organizacije in zdravnika pri izdaji. V skladu z Navodilom za izpolnjevanje listine recept in listine recept za osebno rabo je zdravnik dolžan izpolniti rubriko »razlog obravnave«. V kolikor rubrika […]