Prispevki

Strokovni in znanstveni prispevki

Na tem mestu najdete prispevke, ki so jih sodelavci eZdravja objavili v znanstvenih in strokovnih revijah in predstavili na znanstvenih in strokovnih konferencah.

 

Rešitve eZdravja

Rant, Ž., Stanimirović, D., Tepej Jočić, L., Žlender, A., Gaspari, I., Božič, D., Indihar, S., Beštek, M., Simeunovič, B., Vrečko, A., Matetić, V., & Zidarn, J. (2018). Rešitve e-Zdravja. In 30 let Slovenskega društva za medicinsko informatiko : [publikacija ob 30-letnici Slovenskega društva za medicinsko informatiko] (pp. 184–190). Slovensko društvo za medicinsko informatiko. https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/30%20let%20kongres/MONOGRAFIJA%202del.pdf

Analysis of e-Health solutions in Slovenia

Rant, Ž., & Stanimirović, D. (2019). Analysis of e-Health solutions in Slovenia : a usage perspective. Uporabna Informatika, 27(4), str. 135-142. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/58/64

eZdravje danes

Rant, Ž., Stanimirović, D., Matetić, V., Indihar, S., Zidarn, J., Beštek, M., Tepej Jočić, L., & Žlender, A. (2017). eZdravje danes. Uporabna Informatika, 25(3), 169–179

2021

Rant, Ž. (2021). Telemedicine in Slovenia. 34th Bled eConference Digital Support from Crisis to Progressive Change: June 27 – 30, 2021, online : conference proceedings. – p. 87-96. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-485-9 . https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/581

Rant, Živa, Stanimirović, Dalibor. Presečna analiza uspešnosti in učinkovitosti rešitev eZdravja po petletnem obdobju : uspešnost in učinkovitost eZdravja. NOVIS : Novice, obvestila, vesti, informacije združenja : Glasilo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ISSN 1580-4917, 2021, letn. 48, št. 1/2, str. 23-25. https://zdrzz.si/Aktualno/Novis_1-22021/

Marič, Z. (2021). Centralni register podatkov o pacientu v okviru eZdravja. Isis : Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, str. 31–32. https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/publikacije-zbornice-isis/revija/isis-januar-2021

Rant, Ž., & Rudel, D. (2021). Telemedicinske storitve v Sloveniji. 40th International Conference on Organizational Science Development [Elektronski Vir] = 40. Mednarodna Konferenca o Razvoju Organizacijskih Znanosti : Values, Competencies and Changes in Organizations = Vrednote, Kometence in Spremembe v Organizacijah : Conference Proceedings = Konferenčni Zbornik : [Online, Ms Teams, March 17 – 19, 2021], 849–863. doi:10.18690/978-961-286-442-2.57. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/503/613/1098-1

2020

Stanimirović, Dalibor, Janet, Jure. Portal zVEM : uporaba in razvojne usmeritve. NOVIS : Novice, obvestila, vesti, informacije združenja : Glasilo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ISSN 1580-4917, 2020, let. 47, št. 11/12, str. 36-37. https://zdrzz.si/Aktualno/Novis_11-12_1/.

Tepej Jočić, L. (2020). Izjave pacientove vnaprej izražene volje v Centralnem registru podatkov o pacientih (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 42–46. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Janet, J., & Stanimirović, D. (2020). Prenova portala zVEM (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 55–59. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Rant, Ž. (2020). Povezanost informacijskih gradnikov (T. Marčun, Ed.). Digitalni Mostovi v Zdravstvu, pp. 60–63. Ljubljana: SDMI. Retrieved from https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/zbornik MI2020.pdf

Rant, Živa, Stanimirović, Dalibor. Analiza uporabe rešitev e zdravja v Sloveniji: izzivi in prihodnje usmeritve. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 39th International Conference on Organizational Science Development Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout. 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije: conference proceedings = konferenčni zbornik, 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije, september 23 – 24, 2020. 1st ed. Maribor: University Press. 2020, str. 645- 661. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/503/613/1098-1.

Stanimirović D, Matetić V. Can the COVID-19 pandemic boost the global adoption and usage of eHealth solutions? J Glob Health 2020;10:0203101. http://www.jogh.org/documents/issue202002/jogh-10-0203101_AU.pdf

2019

Rant, Živa, Stanimirović, Dalibor. Analysis of e-Health solutions in Slovenia: a usage perspective. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882. 2019, 27, št. 4, str. 135-142, https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/58/64.

RANT, Živa, STANIMIROVIĆ, Dalibor, ŽLENDER, Andrej. Nacionalni Portal zVEM v okviru eZdravja = National portal zVEM within eHealth. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije : konferenčni zbornik = [Ecosystem of organizations in the digital age: conference proceedings, 38th International Conference on Organizational Science Development. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2019, str. 873-884. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/397, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/397/393/675-2, doi: 10.18690/978-961-286-250-3.67.

Zidarn, Janja, Stanimirović, Dalibor. Pregled uporabljanja programa za medsebojno delovanje zdravil v sklopu e-recepta. V: BRVAR, Miran (ur.). Varna uporaba zdravil : zbornik prispevkov. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo. 2019, str. 15-19.

2018

Stanimirović, Dalibor, MATETIĆ, Vedrana. eRecept – zastavljeni cilji in dosežki. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, 2018, let. 45, št. 1/2, str. 13-15, https://issuu.com/zdrzz_novis/docs/novis_jan-feb_2018.

Stanimirović, Dalibor, Indihar , Simon, Zaletel, Metka. Na poti do zanesljivih podatkov o čakalnih dobah. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, 2018, let. 45, št. 10, str. 2-3. https://issuu.com/zdrzz_novis/docs/novis_oktober_2018.

Zidarn, Janja, Stanimirović, Dalibor, Indihar, Simon. eZdravje: eRecept in eNaročanje v obdobju 2017-2018. eHealth: ePrescription and eAppointment in the period 2017-2018. V: MARČUN, Tomaž (ur.), DORNIK, Ema (ur.), LESKOŠEK, Branimir (ur.). 30 let izkušenj v podporo digitalizaciji zdravstva: zbornik. Ljubljana: SDMI. 2018, str. 26-31.

2017

Stanimirović, Dalibor, Beštek, Mate. Centralni register podatkov o pacientih – vsebinski in uporabniški vidiki. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, 2017, let. 44, št. 11, str. 10-12.

Rant, Živa, Stanimirović, Dalibor, Matetić, Vedrana, Indihar, Simon, Zidarn, Janja, Beštek, Mate, Tepej Jočić, Lucija, Žlender, Andrej. eZdravje danes. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, jul./avg./sep. 2017, letn. 25, št. 3, str. 169-179.

2016

Stanimirović, Dalibor, Indihar, Simon. eNaročanje – trenutno stanje in nadaljnji koraki. NOVIS : novice, obvestila, vesti, informacije združenja, ISSN 1580-4917, 2016, letn. 43, št. 11, str. 4-6.